Huursubsidie aanvragen

Huursubsidie aanvragen kan niet zomaar. U moet aan een aantal regels en eisen voldoen voordat u in aanmerking komt voor huursubsidie. Deze regels zijn van toepassing als u alleen woont of met een eventuele partner of inwonenden.

Zelfstandige woonruimte
Ten eerste is het verplicht dat u een zelfstandige woonruimte huurt. Woont u dus bij iemand in en huurt u bij diegene uw woonruimte, dan komt u niet in aanmerking voor huursubsidie. Gaat u dit geval toch huursubsidie aanvragen, dan zal de aanvraag direct afgekeurd worden.

18 jaar of ouder
Om in aanmerking te komen voor huursubsidie moet u 18 jaar of ouder zijn. Er is een aparte regeling voor jongeren onder de 18 jaar die zelfstandig wonen.

Inschrijving op het woonadres
Alle inwoners van het huis moeten ingeschreven staan op het woonadres. U mag bijvoorbeeld niet een kamer onderverhuren zonder dat u de gemeente daarvan op de hoogte stelt. Het zou immers niet juist zijn dat u huursubsidie ontvangt en daarnaast inkomsten via onderhuur. Het is overigens niet zo dat u met een onderhuurder niet in aanmerking kunt komen voor huursubsidie. Het punt is alleen dat u onderverhuur wel dient te melden bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning
Om in aanmerking te komen voor huursubsidie dient u te beschikken over de Nederlandse nationaliteit of dient u een geldige verblijfsvergunning te hebben. In andere gevallen komt u niet in aanmerking voor huursubsidie.

Geen hoge inkomsten, geen vermogen, geen hoge kosten
Om in aanmerking te komen voor huursubsidie mag uw inkomen niet te hoog zijn. Dat geldt voor uw gezamenlijke inkomen. Uw partner of medebewoners mogen dus ook niet te veel verdienen. De overheid zal dan al snel oordelen dat u, met een meer dan gemiddeld inkomen, zelf de kosten van de huur wel kunt dragen. Ook vindt de overheid het niet reëel als u een huis zou huren met een hoge huursom. Huursubsidie wordt niet verstrekt om het u mogelijk te maken een zo groot en mooi mogelijk huis te huren. Bij een te hoge huur komt u dus niet in aanmerking voor huursubsidie. Ook zal bij de berekening en eventuele toekennis rekening worden gehouden met uw eigen vermogen. Rijdt u in een auto van € 80.000 dan zal de overheid oordelen dat u eerst wel een sin een goedkopere auto zou kunnen gaan rijden en zelf in de huurkosten kunt voorzien. Ook dat kan een reden zijn om u geen huursubsidie toe te kennen.

Hoe vraag ik huursubsidie aan?

Denkt u dat u aan bovenstaande criteria voldoet? Dan kunt u huursubsidie aanvragen. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Het aanvragen van huursubsidie verloopt via de website van de Belastingdienst. U kunt op de website inloggen en vervolgens bij de toeslagen aangeven dat u denkt in aanmerking te komen voor huurtoeslag. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen bij de Belastingtelefoon. Als de huursubsidie eenmaal toegekend is hoeft u verder niets meer te doen. De huursubsidie wordt automatisch ieder jaar verlengd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>